ఇజ్రాయెల్ దాడులతో తగలబడుతున్న గాజాస్ట్రిప్‌ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఒక మహిళ, ఆమె 14 నెలల కూతురు కూడా మరణించారని పాలస్తీనా చెప్తోంది. కానీ.. పాలస్తీనా మిలిటెంట్ల రాకెట్ ముందుగానే పేలడం వల్ల వారు చనిపోయి ఉండవచ్చునని ఇజ్రాయెల్ అంటోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *