‘ఇదే కదా నీ కథ’… ‘మహర్షి’ హార్ట్ టచింగ్ సాంగ్ఇదే కదా నీ కథ’ అంటూ సాగే మరో పాటను యూనిట్ విడుదల చేసింది. దీనికి ‘ద సోల్ ఆప్ రిషి’ అంటూ ట్యాగ్‌లైన్ తగిలించింది. శ్రీమణి సాహిత్యం అందించిన ఈ పాటను విజయ్ ప్రకాష్ ఆలపించారు. ఇదే కదా నీ కథ’ అంటూ సాగే మరో పాటను యూనిట్ విడుదల చేసింది. దీనికి ‘ద సోల్ ఆప్ రిషి’ అంటూ ట్యాగ్‌లైన్ తగిలించింది. శ్రీమణి సాహిత్యం అందించిన ఈ పాటను విజయ్ ప్రకాష్ ఆలపించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *