ఇన్ని ఆస్తులెక్కడివి.. పవన్‌ సంపాదనపై శ్రీరెడ్డి భారీ విశ్లేషణవైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డిని పవన్ కళ్యాణ్ అవినీతిపరుడు అన్నారనే కోపంతో శ్రీరెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. పవన్ కళ్యాణ్ నిజాయతీని ప్రశ్నిస్తూ ఫేస్‌బుక్‌లో ఆదివారం ఒక పోస్ట్ పెట్టింది.వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డిని పవన్ కళ్యాణ్ అవినీతిపరుడు అన్నారనే కోపంతో శ్రీరెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. పవన్ కళ్యాణ్ నిజాయతీని ప్రశ్నిస్తూ ఫేస్‌బుక్‌లో ఆదివారం ఒక పోస్ట్ పెట్టింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *