ఇన్విజిలేటర్ పాడుబుద్ధి.. టెన్త్ విద్యార్థినిపై అత్యాచారయత్నంఎగ్జామ్ సెంటర్‌కు పరిశీలకుడిగా వచ్చిన టీచర్ టెన్త్ విద్యార్థినిపై అత్యాచారయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన సూర్యాపేటలో చోటుచేసుకుంది. ఎగ్జామ్ సెంటర్‌కు పరిశీలకుడిగా వచ్చిన టీచర్ టెన్త్ విద్యార్థినిపై అత్యాచారయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన సూర్యాపేటలో చోటుచేసుకుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *