ఇరాన్ అణు ఒప్పందం: ట్రంప్ తాజా ఆంక్షలు… లోహ ఉత్పత్తులపై అదనపు సుంకాలుఇరాన్ సముద్ర జలాల్లో అమెరికా యుద్ధ నౌకను మోహరింపు, పాంపేయో ఆకస్మిక పర్యటన, తాజాగా లోహ ఉత్పత్తులపై ఆంక్షలు ఇరాన్-అమెరికాల మధ్య వాతావరణాన్ని ఉద్రిక్తంగా మార్చేశాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *