ఇస్రో అవసరాలు తీర్చకుండా ఇందిరాగాంధీ కుటుంబం చార్టర్డ్ విమానంలో వేడుకలు జరుపుకుందా? :Fact Check‘ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం, తమ రాకెట్‌ను ఇస్రో ఎద్దులబండిలో తరలిస్తుంటే, గాంధీ కుటుంబం మాత్రం చార్టర్డ్ ప్లేన్‌లో పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంది’ అంటూ సాగుతున్న సోషల్ ప్రచారంలో నిజమెంత?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *