ఇస్రో ఏర్పాటులో నెహ్రూ పాత్రేమీ లేదు, ఇది నిజమేనా: Fact Check‘భారత తొలి ప్రధాని నెహ్రూ 1964 మే 27న మరణించారు. ఆ తర్వాత 1969 ఆగస్టు 15న ఇస్రో ఏర్పా టైంది’ అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇందులో నిజమెంత?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *