'ఇస్లామిక్ స్టేట్‌'కు అంతం పలికాం.. సిరియా సేనల ప్రకటనఐఎస్ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉన్న సమయంలో సిరియా, ఇరాక్‌లలో 88,000 చదరపు కిలోమీటర్ల భూభాగం వారి అధీనంలో ఉండేది. అనంతరం ఇరాక్, సిరియాల సరిహద్దుల్లో కొన్ని వందల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణానికే వారు పరిమితమయ్యారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *