ఈ బల్గేరియా ఇంజినీర్ ఇప్పుడు భరతనాట్యం గురువుభారత దేశ సంస్కృతి, ఇక్కడి నాట్యాలు తనను సమ్మోహనపరిచాయని, అందుకే ఇంజినీర్ ఉద్యోగాన్ని మానుకొని భారత్‌లో శాస్త్రీయ నృత్య రీతులను నేర్చుకుంటున్నానని కట్యా అన్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *