ఈ బైక్ అమ్మకాలు ‘సున్నా’.. కొనేవారే లేరు..!కంపెనీ ఈ బైక్‌లో రెండో జనరేషన్‌ను లాంచ్ చేసింది. ఇది కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమైంది. దేశీ నెం.1 బ్రాండ్ అయిన హీరో కంపెనీకి చెందిన ఈ బైక్ విక్రయాలు సగటున నెలకు 6 నుంచి 7 యూనిట్లుగా ఉండటం ఏమాత్రం సమంజసం కాని విషయం. కంపెనీ ఈ బైక్‌లో రెండో జనరేషన్‌ను లాంచ్ చేసింది. ఇది కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమైంది. దేశీ నెం.1 బ్రాండ్ అయిన హీరో కంపెనీకి చెందిన ఈ బైక్ విక్రయాలు సగటున నెలకు 6 నుంచి 7 యూనిట్లుగా ఉండటం ఏమాత్రం సమంజసం కాని విషయం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *