ఈ బైక్ చాలా ‘స్మార్ట్’ గురూ!బైక్‌లో క్రూయిజ్ కంట్రోల్, జీపీఎస్ నావిగేషన్, ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. అలాగే ఈ బైక్‌‌లో టచ్ స్క్రీన్ కూడా ఉంటుంది. మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయవచ్చు. యాంటీ థెఫ్ట్ అలారం ఉంది. బైక్‌లో క్రూయిజ్ కంట్రోల్, జీపీఎస్ నావిగేషన్, ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. అలాగే ఈ బైక్‌‌లో టచ్ స్క్రీన్ కూడా ఉంటుంది. మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయవచ్చు. యాంటీ థెఫ్ట్ అలారం ఉంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *