ఈ మరుగుజ్జు గ్రహానికి పేరు పెట్టే ఛాన్స్ మీదేదీనికి ఆకర్షణీయమైన పేరు పెట్టాలని శాస్త్రవేత్తలు కోరుతున్నారు. ఆసక్తిగలవారు ఒకసారి కంటే ఎక్కువసార్లు ఓటింగ్‌లో పాల్గొనవచ్చు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *