ఈ రాజధాని నగరాలు… ఇటీవలి దశాబ్దాలలో వెలిసిన సరికొత్త అద్భుతాలుజకార్తా నుంచి రాజధానిని మార్చేస్తున్నామని ఇండొనేషియా ఇటీవలే ప్రకటించింది. ఇప్పటికే చాలా దేశాలు తమ చారిత్రక రాజధానులను వదలి కొత్త నగరాలు నిర్మించుకున్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *