ఈ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్ల డబ్బుని మూడింతలు చేసింది..!ఐదేళ్ల కాలంలో ఒక బ్లూచిప్ ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్ 200 శాతం పరుగు పెట్టింది. ఇన్వెస్టర్ల సొమ్మును మూడు రెట్లు చేసింది. ఎఫ్ఎంసీజీ పరిశ్రమలోని హెవీవెయిట్ షేర్లలో ఇది కూడా ఒకటి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ ఇండెక్స్‌లో ఈ స్టాక్ ఎప్పటి నుంచో ఉంటూ వస్తోంది. ఐదేళ్ల కాలంలో ఒక బ్లూచిప్ ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్ 200 శాతం పరుగు పెట్టింది. ఇన్వెస్టర్ల సొమ్మును మూడు రెట్లు చేసింది. ఎఫ్ఎంసీజీ పరిశ్రమలోని హెవీవెయిట్ షేర్లలో ఇది కూడా ఒకటి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ ఇండెక్స్‌లో ఈ స్టాక్ ఎప్పటి నుంచో ఉంటూ వస్తోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *