ఈ 300 సీసీ బైక్స్ ధర భారీగా తగ్గింది!రెండు బైక్స్‌లోనూ 300 సీసీ ట్విన్ సిలిండర్ 4 స్ట్రోక్ వాటర్ కూల్డ్ 8 వాల్వ్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇవి ఫ్యూయెల్ ఇంజెక్టెడ్ బైక్స్. ఆరు గేర్లు ఉంటాయి. వీటిల్లో డ్యూయెల్ ఛానల్ ఏబీఎస్ ఫీచర్ స్టాండర్డ్‌గా ఉంటుంది. రెండు బైక్స్‌లోనూ 300 సీసీ ట్విన్ సిలిండర్ 4 స్ట్రోక్ వాటర్ కూల్డ్ 8 వాల్వ్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇవి ఫ్యూయెల్ ఇంజెక్టెడ్ బైక్స్. ఆరు గేర్లు ఉంటాయి. వీటిల్లో డ్యూయెల్ ఛానల్ ఏబీఎస్ ఫీచర్ స్టాండర్డ్‌గా ఉంటుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *