ఉద్యోగం మానేసి 10 నీటి కుంటలను శుభ్రం చేసిన యువకుడుఉద్యోగం వదిలేసి గ్రేటర్ నోయిడా ప్రాంతంలో మురికికూపాలుగా మారిన నీటి కుంటలను బాగుచేసే పని ప్రారంభించారు రామ్‌వీర్.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *