ఉద్యోగ కల్పన మూడింతలు: ఈపీఎఫ్‌వో


న్యూఢిల్లీ, ఏప్రిల్‌ 20: సాధారణ రంగాల్లో ఉద్యోగ కల్పన మూడింతలు పెరిగిందని ఈపీఎ్‌ఫవో విడుదల చేసిన పే రోల్‌ డేటాలో వెల్లడైంది. గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 2.87 లక్షలు ఉద్యోగాలు కల్పించగా.. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఈ సంఖ్య 8.61 లక్షలకు చేరుకుందని తెలిపింది. 2017 సెప్టెంబరు నుంచి 2019 జనవరి వరకూ గల 18 నెలల వ్యవధిలో అత్యధిక సంఖ్యలో 80.86 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించారని పేర్కొంది. అత్యధిక ఉద్యోగాలు కల్పించిన నెలగా ఈ ఏడాది జనవరి రికార్డు నమోదు చేసిందని వివరించింది. 2019 జనవరిలో ఏకంగా 8.94 లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చాయని పేర్కొంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *