ఎండల్లో 46ఏళ్ల రికార్డుకు చేరువగా తెలంగాణ!తెలంగాణలో ఇప్పటికే కొన్నిచోట్ల 46 డిగ్రీలకు మించి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఇది మరింత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. తెలంగాణలో ఇప్పటివరకు అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత రికార్డు 48.6 డిగ్రీలు. ఇది మే 9, 1973లో భద్రాచలంలో నమోదైంది.తెలంగాణలో ఇప్పటికే కొన్నిచోట్ల 46 డిగ్రీలకు మించి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఇది మరింత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. తెలంగాణలో ఇప్పటివరకు అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత రికార్డు 48.6 డిగ్రీలు. ఇది మే 9, 1973లో భద్రాచలంలో నమోదైంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *