ఎద్దు ఊపిరి తీసిన మామిడికాయ.. గొంతులో ఇరుక్కొని మృతిమామిడికాయ ఓ ఎద్దు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. గొంతులో ఇరుక్కోవడంతో ఊపిరాడక ఎద్దు మరణించింది. ఈ విషాద ఘటన మంచిర్యాల జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.మామిడికాయ ఓ ఎద్దు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. గొంతులో ఇరుక్కోవడంతో ఊపిరాడక ఎద్దు మరణించింది. ఈ విషాద ఘటన మంచిర్యాల జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *