ఎద్దు దాడిలో అలహాబాద్ జడ్జికి తీవ్ర గాయాలుగత రెండు నెలల్లో ఏడు ఘటనలు ఇదే తరహాలో జరిగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు సాక్షాత్తూ హైకోర్టు జడ్జికే ఇలాంటి అనుభవం ఎదురుకావడం రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశమైంది.గత రెండు నెలల్లో ఏడు ఘటనలు ఇదే తరహాలో జరిగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు సాక్షాత్తూ హైకోర్టు జడ్జికే ఇలాంటి అనుభవం ఎదురుకావడం రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశమైంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *