ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో లక్ష్మణరావు గెలుపు.. మూడోసారి ఎమ్మెల్సీగామూడోసారి ఎమ్మెల్సీగా గెలిచిన కేఎస్ లక్ష్మణరావు. కృష్ణా-గుంటూరు జిల్లాల పట్టభద్రుల నియోజకవర్గం నుంచి భారీ మెజార్టీతో మరోసారి విజయం సాధించారు. మూడోసారి ఎమ్మెల్సీగా గెలిచిన కేఎస్ లక్ష్మణరావు. కృష్ణా-గుంటూరు జిల్లాల పట్టభద్రుల నియోజకవర్గం నుంచి భారీ మెజార్టీతో మరోసారి విజయం సాధించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *