ఎయిడ్స్ వ్యాధి వ్యాప్తికి కారణమయ్యే ‘హెచ్ఐవీ’తో మరో వ్యాధికి చికిత్సఈ వ్యాధితో పుట్టిన శిశువుల్లో రోగ నిరోధక శక్తి అసలే ఉండదు, లేదా అత్యంత తక్కువగా ఉంటుంది. చికిత్స తర్వాత ఈ ఎనిమిది మంది శిశువుల్లో రోగ నిరోధక వ్యవస్థ పూర్తిస్థాయిలో పనిచేస్తోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *