ఎయిమ్స్‌లో అగ్ని ప్రమాదంఢిల్లీలోని ప్రతిష్టాత్మక ఎయిమ్స్ ఆస్పత్రిలో అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురయ్యారు.ఢిల్లీలోని ప్రతిష్టాత్మక ఎయిమ్స్ ఆస్పత్రిలో అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురయ్యారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *