ఎల్ఐసీ పాలసీ ‘ఆన్‌లైన్‌’లో తీసుకుంటే డిస్కౌంట్!ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించడం తెలిసిన, ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలుపై అవగాహన ఉన్నవారు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్‌ను ఆన్‌లైన్‌లోనే కొనుగోలు చేయడం మంచి నిర్ణయమని ఎల్ఐసీ పేర్కొంటోంది. ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించడం తెలిసిన, ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలుపై అవగాహన ఉన్నవారు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్‌ను ఆన్‌లైన్‌లోనే కొనుగోలు చేయడం మంచి నిర్ణయమని ఎల్ఐసీ పేర్కొంటోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *