ఏపీకి కేంద్ర నిఘా వర్గాల హెచ్చరిక.. డీజీపీ అత్యసవర సమీక్షఉగ్రవాదులు దేశంలో చొరబడే అవకాశం ఉందని కేంద్ర నిఘా వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. సముద్ర తీరంలో ఉన్న రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఏపీ డీజీపీని అలర్ట్ చేయడంతో.. అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు.ఉగ్రవాదులు దేశంలో చొరబడే అవకాశం ఉందని కేంద్ర నిఘా వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. సముద్ర తీరంలో ఉన్న రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఏపీ డీజీపీని అలర్ట్ చేయడంతో.. అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *