ఏపీలో త్వరలో స్థానిక సమరం.. 3 దశల్లో ఎన్నికలుఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పంచాయతీ ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. త్వరలో పంచాయతీ, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నగారా మోగనుంది. గ్రామాలు మరోసారి సందడిగా మారనున్నాయి.ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పంచాయతీ ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. త్వరలో పంచాయతీ, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నగారా మోగనుంది. గ్రామాలు మరోసారి సందడిగా మారనున్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *