ఐక్యరాజ్యసమితి మెచ్చేలా.. సైక్లోన్‌ ఫణిని ఒడిశా ఎదుర్కొందిలా!1999 తుఫాను కారణంగా ఒడిశాలో పది వేల మందికిపైగా చనిపోయారు. ఈ తుఫాన్ నుంచి ఒడిశా గుణపాఠాలు నేర్చింది. ప్రపంచమే తన దగ్గర పాఠాలు నేర్చేలా విపత్తు నిర్వహణ చేపడుతోంది.1999 తుఫాను కారణంగా ఒడిశాలో పది వేల మందికిపైగా చనిపోయారు. ఈ తుఫాన్ నుంచి ఒడిశా గుణపాఠాలు నేర్చింది. ప్రపంచమే తన దగ్గర పాఠాలు నేర్చేలా విపత్తు నిర్వహణ చేపడుతోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *