ఐటీ దాడులు చేస్తారని సీఎం చెప్పిన మర్నాడే మంత్రి ఇంట్లో సోదాలు!జేడీఎస్- కాంగ్రెస్ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల ఇళ్లు, కార్యాలయాలపై ఆదాాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉందని సీఎం వ్యాఖ్యానించి 24 గంటలైనా కాలేదు మెరుపు దాడులు చేశారు.జేడీఎస్- కాంగ్రెస్ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల ఇళ్లు, కార్యాలయాలపై ఆదాాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉందని సీఎం వ్యాఖ్యానించి 24 గంటలైనా కాలేదు మెరుపు దాడులు చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *