ఐదేళ్ల తర్వాత వీడియోలో కనిపించిన ఇస్లామిక్ స్టేట్ అధినేత.. శ్రీలంక దాడులు తమ పనేనని ప్రకటనఐఎస్ సొంత మీడియా నెట్‌వర్క్ అల్-ఫర్ఖాన్‌లో 18 నిమిషాల నిడివి ఉన్న బగ్దాదీ వీడియోను పోస్ట్ చేసింది. ఇది నిజమైనదా, నకిలీదా నిర్ధారించే పనిలో ఉన్నామని అమెరికా చెబుతోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *