ఐపీఎల్‌లో మోదీని ఉద్దేశించి 'చౌకీదార్ చోర్ హై' అనే నినాదాలు వచ్చాయా: Fact Check24 సెకన్ల వీడియో క్లిప్ ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ”చౌకీదార్ చోర్ హై (కాపలాదారే దొంగ)” అనే నినాదాలను ఐపీఎల్ ప్రేక్షకులు చేశారనే ప్రచారం జరిగింది. ఇది నిజమేనా?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *