ఐపీఎల్ బెట్టింగులు వద్దన్న భార్య.. బలవంతంగా యాసిడ్ తాగించి చంపేసిన భర్త!ఐపీఎల్ బెట్టింగుల జోలికి పోవద్దని తన భర్తతో గొడపడినందుకు ఓ మహిళ తన ప్రాణాలను కోల్పోయింది. ఆమెతో బలవంతంగా యాసిడ్ తాగించి దారుణంగా చంపేశాడు.ఐపీఎల్ బెట్టింగుల జోలికి పోవద్దని తన భర్తతో గొడపడినందుకు ఓ మహిళ తన ప్రాణాలను కోల్పోయింది. ఆమెతో బలవంతంగా యాసిడ్ తాగించి దారుణంగా చంపేశాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *