ఐపీఎల్ 2019: క్రిస్ గేల్ బాదుడు.. సిక్సర్లు, ఫోర్లుహాఫ్ సెంచరీ పూర్తి కాగానే గేల్ బ్యాట్‌ను అడ్డంగా పట్టుకుని దానిపై రాసి ఉన్న యూనివర్సల్ బాస్ అనేది కనిపించేలా ప్రేక్షకులకు అభివాదం చేశాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *