ఐబీ హబ్స్ స్టార్టప్ స్కూల్.. స్టూడెంట్ స్టార్టప్స్‌కు సరైన వేదికకొత్త ఆలోచనతో వస్తున్న గ్రాడ్యుయేట్లను ఒక దగ్గరకు చేరదీసి మెంటర్స్ గైడెన్స్, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ నేర్పిస్తూ, క్యాపిటలిస్టులతో సత్సంబంధాలు ఏర్పరుస్తోంది ఐబీ హబ్స్. స్టార్టప్ కంపెనీ స్థాపించాలనే ఆలోచనతో ఉన్న యువతకు ఐబీ హబ్స్ ఉచితంగా స్టార్టప్ పాఠాలు చెబుతోంది.కొత్త ఆలోచనతో వస్తున్న గ్రాడ్యుయేట్లను ఒక దగ్గరకు చేరదీసి మెంటర్స్ గైడెన్స్, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ నేర్పిస్తూ, క్యాపిటలిస్టులతో సత్సంబంధాలు ఏర్పరుస్తోంది ఐబీ హబ్స్. స్టార్టప్ కంపెనీ స్థాపించాలనే ఆలోచనతో ఉన్న యువతకు ఐబీ హబ్స్ ఉచితంగా స్టార్టప్ పాఠాలు చెబుతోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *