ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ గుడ్ న్యూస్.. క్షణాల్లో గృహ రుణంగృహ రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడంతో పాటు, సత్వర తుది ఆమోదం కూడా ఆన్‌లైన్‌లోనే జరిగిపోతుంది. వేతన జీవులకు, బ్యాంక్ కస్టమర్లకు మాత్రమే ఈ సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుంది. గృహ రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడంతో పాటు, సత్వర తుది ఆమోదం కూడా ఆన్‌లైన్‌లోనే జరిగిపోతుంది. వేతన జీవులకు, బ్యాంక్ కస్టమర్లకు మాత్రమే ఈ సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *