ఒకప్పటి బార్ డ్యాన్సర్ల జీవితాలు ఇప్పుడెలా ఉన్నాయి“బార్లలో కస్టమర్లు మాతో తప్పుగా మాట్లాడేవారు. వాళ్లు అసభ్యకరంగా మాట్లాడినా మేం వారితో మామూలుగానే స్పందించాలి. అప్పుడే మాకు వందో రెండొందలో అదనంగా వచ్చేవి.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *