ఒడిశాలో నవీన్ పట్నాయక్ మ్యాజిక్ అయిదోసారీ ఫలించనుందా?బిజూ జనతా దళ్ ప్రధాన కార్యాలయానికి వెళ్లి చూస్తే ఎన్నికల సమయంలోనూ అది ఖాళీగా ఉంది. ఎందుకంటే.. హడావుడంతా నవీన్ పట్నాయక్ ఇంట్లోనే ఉంటుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *