ఓ జిల్లా బ్యాలెట్లు మరో జిల్లాకు, అభ్యర్థుల పేర్లు గల్లంతు.. తెలంగాణ పరిషత్ ఎన్నికలుచెదురుమదురు ఘటనలతో తెలంగాణలో తొలి దశ పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. బ్యాలెట్ పత్రాలు తారుమారవడంతో పలు గ్రామాల్లో గందరగోళం తలెత్తింది.చెదురుమదురు ఘటనలతో తెలంగాణలో తొలి దశ పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. బ్యాలెట్ పత్రాలు తారుమారవడంతో పలు గ్రామాల్లో గందరగోళం తలెత్తింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *