కన్యాకుమారి పర్యటనలో సీఎం కేసీఆర్ కుటుంబంబుధవారం కుటుంబ సమేతంగా ఆయన కన్యాకుమారిలోని కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయాన్ని సందర్శించారు.. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ అధికారులు కేసీఆర్‌కు సాదర స్వాగతం పలికారు. బుధవారం కుటుంబ సమేతంగా ఆయన కన్యాకుమారిలోని కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయాన్ని సందర్శించారు.. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ అధికారులు కేసీఆర్‌కు సాదర స్వాగతం పలికారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *