కర్నూలులో నరేంద్ర మోదీ: ‘ఏపీలో ముందు స్కాములు ప్లాన్ చేసి తరువాత స్కీములు ప్రవేశపెడుతున్నారు’యూటర్న్ బాబు అబద్దాలు ఆడటంలో దిట్ట. అబద్దాలు ఆడుతూనే జీవిస్తున్నారు. కేంద్ర పథకాలకు తన బొమ్మ వేసుకొని చమత్కారాలు చేస్తున్నారు. ఆయనను స్టిక్కర్ బాబు అంటే బాగుంటుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *