కశ్మీర్: కారులో పేలుడు.. సీఆర్పీఎఫ్ కాన్వాయ్‌కు సమీపంలోకశ్మీర్‌లో సీఆర్పీఎఫ్ కాన్వాయ్‌కు అతి సమీపంలో ఓ కారులో పేలుడు జరగింది. జవాన్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని పేలుడు జరిపారా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.కశ్మీర్‌లో సీఆర్పీఎఫ్ కాన్వాయ్‌కు అతి సమీపంలో ఓ కారులో పేలుడు జరగింది. జవాన్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని పేలుడు జరిపారా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *