కశ్మీర్: పుల్వామా దాడి పర్యటకరంగంపై ప్రభావం చూపిందాకశ్మీర్ అందాలను మాటల్లో వర్ణించలేం. ఈ సుందరలోయ దశాబ్దాలుగా ఎందరో పర్యటకులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. పుల్వామా ఆత్మాహుతి దాడి తర్వాత పరిస్థితి ఎలా ఉంది?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *