కశ్మీర్ వివాదం పరిష్కారంలో మెహబూబా ముఫ్తీ ప్రధాన అజెండా ఏమిటిమీకు తెలుసా.. కశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మెహబూబా ముఫ్తీ చెల్లెలు రుబియాను ఒకసారి మిలిటెంట్లు బంధించారు. రుబియాను విడిపించడానికి భారత ప్రభుత్వం నలుగురు మిలిటెంట్లను విడుదల చేయాల్సివచ్చింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *