‘కాంచన 3’ ట్రైలర్.. ఈసారి లారెన్స్ కొత్తగా!‘కాంచన 3’ని తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గర చేసేందుకు గురువారం ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ సిరీస్‌లో గత చిత్రాల మాదిరిగానే ‘కాంచన 3’ భయపెడుతోంది. ఈ చిత్రంలో లారెన్స్ కొత్త లుక్‌లో కనిపించారు.‘కాంచన 3’ని తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గర చేసేందుకు గురువారం ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ సిరీస్‌లో గత చిత్రాల మాదిరిగానే ‘కాంచన 3’ భయపెడుతోంది. ఈ చిత్రంలో లారెన్స్ కొత్త లుక్‌లో కనిపించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *