కాఫీ అంతరించిపోతుందా… చాక్లెట్ ఇక దొరకదా?ఉన్నట్టుండి మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు పంటల దిగుబడికి ప్రతికూలంగా మారుతున్నాయి. అకస్మాత్తుగా చోటుచేసుకునే ఈ మార్పులకు మానవ తప్పిదాలే కారణమని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *