కారులో ఏ సీట్లో కూర్చుంటే భద్రత ఎక్కువ?ముందు సీట్లలో ఉన్నవారు బయటపడుతున్న ప్రమాదాల్లో సైతం వెనుక సీట్లలో కూర్చునేవారు తీవ్ర గాయాలపాలవుతున్నారని ఓ అధ్యయనంలో తేలింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *