కిమ్ జోంగ్ ఉన్: ప్రపంచ రాజకీయాల్లో ఆ పేరంటే ఎందుకంత సంచలనంకిమ్ జోంగ్ ఉన్‌తో ఓ మహిళ ఉన్న ఫుటేజ్‌ని ఒక టీవీ చానల్ చూపించే వరకు అసలు ఎవరికీ కిమ్ జోంగ్ ఉన్ వైవాహిక జీవితం గురించి తెలియలేదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *