కిరణ్ బేడీని ఇందిరా గాంధీ లంచ్‌కు ఎందుకు ఆహ్వానించారు“రాజకీయంగా వచ్చే పొగడ్తలు, వ్యాఖ్యలను పట్టించుకోవద్దు. ఈ ఘటన జరిగిన కొద్ది రోజుల తర్వాత నన్ను గోవాకు బదిలీ చేశారు తెలుసా. 1982లో ఆసియా క్రీడల తర్వాత ఈ బదిలీ జరిగింది.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *