కుక్క బొచ్చులో కన్నా మనిషి గడ్డంలోనే ఎక్కువ క్రిములు – స్విట్జర్లాండ్‌లో పరిశోధనమనుషులకు వాడే ఎంఆర్‌ఐ స్కానర్‌తోనే కుక్కలకూ పరీక్షలు నిర్వహించవచ్చా అనేది తేల్చేందుకు చేపట్టిన ప్రయోగంలో ఈ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *