కెప్టెన్ అమెరికాకు ఐరన్ మ్యాన్ అదిరిపోయే గిఫ్ట్క్రిస్ ఎవాన్స్ ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి పవర్‌ఫుల్ కారును డ్రైవ్ చేయవలేదు. కేవలం పవర్ మాత్రమే కాదు.. ఈ 1967 షెవర్లే కారు మోటార్ పవర్ హెడ్‌ల్యాంప్స్‌ కలిగి ఉంది. అలాగే ఈ కారులో 2.9 లీటర్ సూపర్ చార్జ్ ఇంజిన్, సూపర్‌మేటిక్ 4 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ వంటి ప్రత్యేకతలున్నాయి. క్రిస్ ఎవాన్స్ ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి పవర్‌ఫుల్ కారును డ్రైవ్ చేయవలేదు. కేవలం పవర్ మాత్రమే కాదు.. ఈ 1967 షెవర్లే కారు మోటార్ పవర్ హెడ్‌ల్యాంప్స్‌ కలిగి ఉంది. అలాగే ఈ కారులో 2.9 లీటర్ సూపర్ చార్జ్ ఇంజిన్, సూపర్‌మేటిక్ 4 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ వంటి ప్రత్యేకతలున్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *