కేఏ పాల్ ప్రచారం, నారా లోకేష్ మీద ఒట్టు.. సరదాగా సాగిన ‘ASK KTR’ట్విట్టర్‌లో ‘ASK KTR’పేరుతో నెటిజన్లతో ముచ్చటించారు కేటీఆర్. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయాలతో పాటూ కేటీఆర్ తన వ్యక్తిగత అంశాలను పంచుకున్నారు. ట్విట్టర్‌లో ‘ASK KTR’పేరుతో నెటిజన్లతో ముచ్చటించారు కేటీఆర్. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయాలతో పాటూ కేటీఆర్ తన వ్యక్తిగత అంశాలను పంచుకున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *